Игри

Информация за страница Визи

   Всеки ден в различните посолства, които имат филиали в страните, идват много на брой хора с желанието да им се издадат визи. Те са необходими преди всичко за страните от Северна Америка, тоест Съединените щати и Канада. За разлика от тях, в държавите от Европа пътуването се извършва без абсолютно никакви бюрократични пречки. Достатъчно е да разполагаме с валидна лична карта, благодарение на която можем и да пребиваваме свободно на чужда територия. В страните зад океана нещата все още са малко по-деликатни по отношение на желаещите да пътуват там с цел екскурзия или постоянно пребиваване. Без виза практически няма как да отидем там, независимо дали сме студенти кандидати за бригада или хора на малко по-голяма възраст, които искат да обикалят щатите с цел екскурзия. Проблемите идват от това, че много от кандидатите всъщност искат да станат емигранти, като заобикалят стандартните процедури и правила, които са доста ограничаващи и не позволяват лесното изпълнение на този замисъл.

  Туристическите визи на пръв поглед могат да се получат сравнително по-лесно, защото са с по-кратък срок на годност и изрично в наименованието си показват, че притежателите им нямат намерение да живеят там за постоянно. Въпреки това някои мъже, жени и дори току-що навършили възраст за студенти всъщност нямат намерение да се върнат в страната си, а да останат да живеят там за постоянно. Това може и да се случи, стига да не се набиваме на очи след крайното изтичане на визата и при условие, че успеем да си намерим работа за постоянно. От една страна това решава проблемите ни, но от друга има още доста непредвидени спънки и обстоятелства. Първо работодателят трябва да даде изричното си съгласие да ни наеме със статут на незаконно пребиваващи емигранти, а после и самите ние имаме ясното съзнание, че това е в разрез със законите. Въпреки това ако успеем да не бъдем проверени от дипломатическото посолство или от органите на реда, които ще установят при евентуална проверка, че нямаме право да живеем в Щатите, после нищо не е в състояние да ни спре да си уредим документите и така да имаме право да пътуваме свободно до която и да е страна.

    Поне една година е срокът, по време на който нямаме право да напускаме Америка, защото после нямаме право да се върнем обратно. В този случай издадените ни визи не помагат, ето защо преди този срок сме принудени да живеем само там. След минаването на определен период от време пък, който е вече по-дълъг – поне пет или шест години, можем и да сключим брак с американец или съответно американка. Щом това е вече факт, сме законни жители на щатите и нямаме проблеми пред имиграционните власти и закони. Визата сама по себе си е документ, за издването на който се кандидатства с попълването на редица документи. На практика обаче специално желаещите да отидат на бригада почти винаги биват одобрявани, защото имат чисто съдебно досие. Освен това на цена от общо три хиляди лева те покриват разходите за билет и документация.

eXTReMe Tracker